1: Opning med Helgøy
Humorinnslag med Arild Hoksnes


2: Status for arbeidet om kystveg mellom Ålesund og Bergen.
v/ Eivind Hjellum og Svein Gjeldset


3: Visjon for ressurskysten Ålesund – Bergen
v/adm.dir. Elkem Svelgen Steinar Talle.


4: Døme på 45-minuttarsregionen. Ein vekstregion i Sogn og
Fjordane v/leiar i Måløy Vekst Alfred Bjørlo


5: Kva vil vi? v/styreleiar Havila AS Per Sævik.

6: Aksjon Dalsfjordbrua. v/Rolf Kleiven og Rolf Losnegård

7: Stadt Skipstunnel – Status og vegen vidare
v/stortingsrepresentant Bendiks H. Arnesen


8: Det kollektive transporttilbodet – Lokalt eller regionalt fokus?
v/samferdselsdirektør Arild Fuglseth


9: Sandefastlandssamband v/ Jarle Støylen

10: Kystvegen Ålesund – Bergen: Korleis nå målet om
samanhengande gul midtstripe på denne strekninga?
v/samferdselsminister Liv Signe Navarsete.


11: Paneldebatt

12: Oppsummering og avslutting