Eit barndomsminne av Lars Almklov
Dramatisert av Arild Skorge og Jermund Rekkedal