Opptak Kommunestyremøte 11.10.2011

Sak 54-55
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
-

Sak 56
-
Kommunestyrevalet 2011 i Vanylven - Godkjenning

Sak 57
-
Val av formannskap 2011 - 2015

Sak 58
-
Val av ordførar 2011 - 2015

Sak 59
-
Val av varaordførar 2011 - 2015

Sak 60
-
Bjarthild Slagnes - søknad om fritak frå val til kommunestyret

Sak 61 u
-
Val av kontrollutval 2011 - 2015

Sak 62-65 u
-
Val av livsløpsutval 2011 - 2015
- Val av driftsutval 2011 - 2015
- Val av representant og vararepresentant til KS Fylkesmøte 2011 - 2015
- Val av kommunal medlem og varamedlem til Vanylven kyrkjelege fellesråd 2011 - 2015

Sak 66
-
Val av valnemnd 2011 - 2015

Sak 67
-
Kommunestyret - møteplan hausten 2011

Sak 68
-
Rovdefjordbrua - Prinsippsøknad om delvis bompengefinansiering