Opptak Kommunestyremøte 21.06.2011

Sak 47-49
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar

Sak 50
-
Transportprogram for Vestlandet 2012 - 2015. Høyring.

Sak 51
-
Kommunal alkoholavgift 2011

Sak 52
- Ikkje handsama

Sak 53
-
UL Fram - Skjenkeløyve Åheimfest 17.09.2011

Evt.