Opptak Kommunestyremøte 21.06.2011

Sak 35-37
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar

Sak 38
-
Tettstadutvikling Fiskå - sluttrapport forstudie - vegen vidare

Sak 39
-
VEDERLAG FOR OPPHALD I INSTITUSJON OG EIGENBETALING FOR HEIMEBASERTE TENESTER

Sak 40
-
Tertialrapport nr. 1 - 2011

Sak 41
-
Beredskap ved akutt forureining - Delplan for Vanylven kommune - Godkjenning

Sak 42
-
Etablering av felles driftssenter for kommunenett Søre Sunnmøre

Sak 43
-
Eigedomsopplysningar - endring av betalingsats og svarfrist

Sak 44
-
Utleige av rom ved Åram oppvekstsenter

Sak 45
- "Vanylvsråkk" - skjenkeløyve 8. og 9. juli 2011i

Sak 46
-
Delegasjon. Reguleringsplan Leitehøgda, Slagnes

Evt.