Opptak Kommunestyremøte 21.06.2011

Sak 23-25
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar

Sak 26
-
Årsmelding for kontrollutvalet 2010

Sak 27
-
Vanylven kommune - Årsmelding 2010

Sak 28
-
Vanylven kommune - årsrekneskap 2010

Sak 29
-
Opptaksområde - Fiskå skule

Sak 30
-
Opptaksområde - Myklebust barne- og ungdomsskule, 5.-10.årssteg

Sak 31
-
Grøthaugen VVA-anlegg: Rekneskapsavsluttning

Sak 32
-
Avløp Eidså: Rekneskapsavslutning

Sak 33
-
Kommunal garanti

Sak 34
-
Fiskå skule - tilbygg

Sak 2 Revisjon
- Kontrollrapport - Årsmelding 2010 skatteoppkrevjarfunksjonen