Opptak Kommunestyremøte 22.03.11

Sak 11-13
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 14
- Reguleringsplan Leitehøgda, Slagnes - Behandling av merknader etter 1.høyring - Godkjenning
Sak 15
- Fiskå skule - tilbygg
Sak 16
- Skule- og oppvekststruktur - framdriftsplan.
Sak 17
- Myklebust skule: Ny parkeringsplass
Sak 18
- Ny samarbeidsavtale for pedagogisk-psykologisk kontor for Sande og Vanylven.
Sak 19
- Startlån frå Husbanken 2011
Sak 20
- Rammeplan IKT samarbeid på søre Sunnmøre
Sak 21
- Lena Nordal Vedeld - søknad om fritak som vara i livsløpsutvalet ut valperioden
Sak 22
- Kosterikjedagane 2011 - Skjenkeløyve 10. juni - 12. juni
Interpellasjon og evt.