Opptak Kommunestyremøte 08.02.11

Sak 1-3
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 4
- Ruspolitisk handlingsplan for Vanylven kommune fram til 2012
Sak 5
- Åheim IL - skjenkeløyve 09.04.2011 - dansegalla i Olivinhallen
Sak 6
- Vanylven Utvikling AS - Handlingsplan 2011
Sak 7
- Handsaming av prosjektrapporten "Kvalitet og ressursar i Vanylvsskulen". Skulestrukturen i framtida
Sak 8
- SFO-tilbodet i Vanylven kommune-framlegg om vidare handsaming
Sak 9
- Kjøp av gnr. 100 bnr. 106 i Vanylven - Finansiering
Sak 10
- Vassanlegg Åheim: Oppstartsløyve
Evt.