Opptak Kommunestyremøte 23.11.2010

Introduksjon av ungdomsrådet, sak 74-76
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 77
- Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Gjennomgang utvalde investeringsprosjekt for 2008
Sak 78
- Tettstadsutvikling Fiskå. Prosjektplan.
Sak 79
- Bustadfelt i Vanylven kommune
Sak 80
- Tertialrapport nr. 2 - 2010
Sak 82
- Chihuahua's Caf'e - søknad om skjenkeløyve
Evt.