Opptak Kommunestyremøte 19.10.2010

Sak 60, 61, 62
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 63
- Budsjettregulering 2010
Sak 64
- Godkjenning av forprosjekt. Vidare framdrift
Sak 65
- Økonomiplan - tiltak for å balansere økonomiplan for utbygging av ny sjukeheim
Sak 66
- Løyving av midlar til detaljregulering Eidså sentrum
Sak 67-68
- Innbyding til teikning av aksjar i Hareid fastlandssamband AS
- Vedtekter for skulefritidsordninga i Vanylven kommune - revidert 2010

Sak 69-70
- Kulturskulen - foreldrebetaling 2010
- Klimaplan for Vanylven kommune 2010 - 2015

Sak 71
- Sluttrapport Bulystprosjektet i Vanylven 2008 og 2009
Sak 72, 73 og evt.
- Val av ny representantskapsmedlem m/varamedlem til Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS 2007-2011
- Lena M. Landsverk Sande - søknad om fritak frå alle politiske verv i Vanylven kommune ut valperioden
- Evt.