Opptak Kommunestyremøte 07.09.2010

Sak 54,58,59
- Fondsforvaltning - delegasjon av mynde
- Stadnamn i Vanylven - Endring av stadnamn Syvden til det rettmessige namnet Syvde
- Kommunal alkoholavgift 2010
Sak 55
- Rovdefjordsambandet - Teikning av askjer i Rovdefjordbrua AS
Sak 56
- Syvde bustadfelt: Finansieringssak
Sak 57
- Søknad om garanti og tilskot til utgjeving av slektsbok for Vanylven sokn.
Evt.
-