Opptak Kommunestyremøte 29.06.2010

Sak 28-30
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 31
- Reguleringsplan Fiskåbygd - Behandling av inkomne merknader etter 3.gongs-høyring - Eigengodkjenning
Sak 32
- Vanylven Vekst KF: Årsmelding 2009
Sak 33
- Vanylven Vekst KF: Rekneskap 2009
Sak 34
- Vanylven kommune: Årsmelding 2009
Sak 35
- Vanylven kommune: Rekneskap 2009
Sak 36
- Framlegg til forskrift om gebyrregulativ og utsett frist for oppmålingsforretning i venterperiode - matrikkelloven
Sak 37
- Gebyr for byggesaker m.m. - nytt heimelsgrunnlag frå 01.07.2010
Sak 38
- Åram Oppvekstsenter - Rekneskapsavslutning
Sak 39
- Arbeidsgjevarstrategi mot 2020
Sak 40
- IA mål og handlingsplan
Sak 41
- Regionalt samarbeid for heile Sunnmøre - oppretting av Sunnmøre Regionråd
Sak 42
- Felles PPT-kontor for Søre Sunnmøre?
Sak 43-45
- Vanylvsfestivalen - skjenkeløyve 9. og 10. juli 2010
- Åheim IL og UL Fram - skjenkeløyve 18.09.2010 - stordans i Olivinhallen
- Skjenkeløyve Blåfelden Pub og Dancing - godkjenning av stedfortredar