Opptak Kommunestyremøte 04.05.2010

Ny sjukeheim
Preseentasjon av prosjekt
Sak 16-18
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 19
- Budsjettregulering - 2010
Sak 20
- Eigedomsskatt - prinsippvedtak
Sak 21-22
- Etablering av felles skatteoppkrevjarkontor for Søre Sunnmøre
- Delegasjon opptak av kassekreditt

Sak 23-26
- Myklebust ungdomsskule - Reknskapsavslutning
- Utsikta omsorgsboliga, Fiskåbygd - 5 nye bueiningar gbnr 11/199 - Rekneskapsavslutning
- Endring av stadnamn Fiskå / Fiskåbygd
- Vanylven Utvikling AS - oppnemning av styremedlemar og representant til generalforsamlinga ut valperioden 2007-2011
Sak 27
- Val av av ny vararepresentant til årsmøtet i Sunnmøre Museum 2007-2011
Evt.