Opptak Kommunestyremøte 23.03.2010

Ny rådmann
Introduksjon og tale
Sak 8-10
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 11
- Årsmelding for kontrollutvalet 2009
Sak 12
- Prognose for rekneskapet - 2009
Sak 13
- Høgdebasseng Åheim
Sak 14
- Åheim IL - Skjenkeløyve 24.04.2010 - Dansegalla Olivinhallen
Sak 15
- Utbygging Vestre Fredsvoll byggesteg 3
Evt.