Opptak Kommunestyremøte 09.02.2010

Sak 1-3
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 4
- Tertialrapport nr. 3 - 2009 (september - desember)
Sak 5
- Finansiering - restaurering av orgel Rovde kyrkje
Sak 6
- Startlån frå Husbanken 2010
Sak 7
- Volda sjukehus - Støttefråsegn frå Vanylven kommune
Evt.