Opptak Kommunestyremøte 15.12.2009


Sak 108-110
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
Skriv og meldingar
Sak 101-a
Vanylven kommune - Budsjett 2010
Sak 111-b
Vanylven kommune - Budsjett 2010
Sak 112
Vanylven kommune - Økonomiplan 2010 - 2013
Sak 113
Nye stillingar- avdeling førebygging og rehabilitering
Sak 114
Vanylven Sogelag - Tilskot til arbeid med bygdebok
Sak 115
Vanylven Utvikling - oppnemning av styremedlem
Sak 116
Kommunestyret - møteplan 2010
Sak 117
Tilrettelegging for funksjonshemma elev - Myklebust skule
Sak 118
Reguleringsplan Åheim sentrum med gang- og sykkelveg - prioritering av arbeidet