Opptak Kommunestyremøte 24.11.2009


Sak 98-100
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
Skriv og meldingar
Sak 101
Vanylven Vekst KF, avvikling - Vanylven Utvikling AS, etablering
Sak 102

Retningsliner for risikofondet - endring
Sak 103
Søre Klovningen, Hakallestrand - Privat reguleringsplan - Merknadsbehandling - Eigengodkjenning
Sak 104
Kystvegen Ålesund - Bergen: Etablering av selskap
Sak 105
Tilsetting rådmann
Sak 106
Vanylven Sogelag - Tilskot til arbeid med bygdebok
Sak 107

Budsjettregulering 2009: Folkevalde og fellestenester (stab)

Eventuelt

Takk til rådmannen