Opptak Kommunestyremøte 20.10.2009


Sak 89

Bustadsosial handlingsplan 2009- 2012
Sak 90
Ferjestrekninga Koparnes - Årvik: Etablering av nattferje
Sak 91
Kryssing av Rovdefjorden: Etablering av bruselskap
Sak 92
Tertialrapport nr 2-2009 (mai- t.o.m. august)
Sak 93
Finansiering av interkommunal ikt-ressurs
Sak 94
Kommunal alkoholavgift 2009
Sak 95
Anita Arnesen - Fritak frå politiske verv i Vanylven kommune / val av nye medlemar og varamedlemer i politiske utval
Sak 96
Andreas Christian Nørve - Fritak frå politiske verv i Vanylven kommune/ val av nye medlemar
Sak 97
Vanylven Vekst KF - Tilsetjingsprosess
Eventuelt
Evt