Opptak Kommunestyremøte 08.09.2009


Sak 67-69

Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.
Skriv og meldingar.

Sak 70
Vanylven kommune - Årsmelding 2008.
Sak 71
Reguleringsplan Fiskåbygd - Merknadsbehandling - Eigengodkjenning.
Sak 72
Støylsvegen. Søknad om disp. frå arealdelen i kommuneplanen.
Sak 73-75
Ny plandel av plan- og bygningslova. Delegasjon av planmynde.
Musikkutstyrsordninga - Vanylven Musikkbinge
Boyes Bar og Diskotek - Søknad om overføring av skjenkeløyve.