Opptak Kommunestyremøte 07.07.2009


Sak 59-61
Godkjenning og innkalling
Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
Skriv og meldingar

Sak 62

Vanylven Vekst, Årsmelding 2008
Sak 63
Vanylven Vekst, Rekneskap 2008
Sak 64
Vanylven kommune, Årsmelding 2008
Sak 65
Vanylven kommune, Rekneskap 2008
Sak 66
IKT-løft i ungdomsskulen - datautstyr til elever og lærarar