Opptak Kommunestyremøte 23.06.2009

Sak 47, 48 og 49

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
Skriv og meldingar
Sak 50, del 1 og del 2
Prosjekta bulyst og samferdsel - rapportar
Sak 51
Reglement for klagenemnda
Sak 52
Tertialrapport nr 1-2009 (januar t.o.m. april)
Sak 53
Solsikka AS: Søknad om garanti for låneopptak
Sak 54-56
Myklebust skule - Utskifting av varmtvasstankar
Åheim skule - ombygging av klasserom. Tilrettelegging

Livsløpsutvalet som likestillingsutval
Sak 57-58
Val av ny varamedlem til forliksrådet t.o.m. 31.12.2012
Vanylvsfestivalen - skjenkeløyve 17. og 18. juli 2009