Opptak Kommunestyremøte 05.05.2009


Sak 33 og 34

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
Sak 35 og 36
Skriv og meldingar
Årsmelding for kontrollutvalet 2008
Sak 37
Forvaltningsrevisjonsrapport. Jobbar politiske og administrative organ med sakene som er prioriterte av kommunestyret m.m.
Sak 38
Kommunale eigarskap og økonomiske engasjement - selskapskontroll
Sak 39
Organisering av legetenestene i Vanylven kommune
Sak 40, del 1, del 2
Trafikktryggjingstiltak
Sak 41, 42 og 43
Utgreiing om eventuelt Regionbrannvern for Søre Sunnmøre
Fiskå Frilynde Ungdomslag - Driftstøtte
Ny organisering av Overformynderia, val, godtgjersle og organisering
Sak 44
Oppretting av ny heimel- 100% stilling som miljøterapeut
Sak 45
Administrativ organisering. Omgjering av prosjektstilling til fast heimel m.m.
Sak 46
Sørdal Kjøtt AS - skjenkeløyve for Syvdedagar 29.05.09 - 30.05.09