Opptak Kommunestyremøte 31.03.2009

Sak 31
Kommuneplanen sin samfunnsdel 2008-2020 - Eigengodkjenning etter 1. høyring
- Innleiing
- Presentasjon, del 1
- Presentasjon, del 2
- Debatt, del 1
- Debatt, del 2

Sak 32
- Evt.