Opptak Kommunestyremøte 10.03.2009

Sak 13-15
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 16 del 1, del 2
- Kommunikasjonsstrategi og visjonsarbeid for Vanylven
Sak 17
- Vanylven Vekst KF - Budsjett for 2009
Sak 18
- Regjeringa sin tilskotspakke vedr. vedlikehald og rehabilitering. Prioritering av tiltak i Vanylven kommune
Sak 19
- Ferjerute 02 Koparnes - Årvik: Finansiering av tidlegavgang Koparnes
Sak 20
- Ny avtale om tenesteyting mellom fellesrådet og kommunen
Sak 21
- Oppfylgjing av vedtak
Sak 22
- Avtale mellom Solsikka A/S og Vanylven kommune i fall nedlegging av Fiskåbygd barnehage
Sak 23-25
- Nils Olav Moen - søknad om fritak frå politiske verv i Vanylven kommune ut året 2009
- Lena M. Landsverk Sande - søknad om fritak frå politisk verksemd i Vanylven kommune
- Sølvi Brandal - Søknad om fritak frå politiske verv i Vanylven kommune
Sak 26
- Åheim IL - skjenkeløyve i Olivinhallen 25. april 2009
Sommerskolen Oslo
- Orientering om Sommerskolen Oslo v/ rektor Lisbeth Fossum