Opptak Kommunestyremøte 02.02.2009

Sak 1-4
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
- Strategisk næringsplan for Vanylven kommune. Godkjenning av prosjektplan
Sak 5
- Retningslinjer for risikofondet frå omstillingsmidlane
Sak 6
- Kommunikasjonsstrategi for Vanylven - ny grafisk profil og forslag til slagord
Sak 7
- Kvalitet og ressursar i Vanylvsskulen - oppretting av prosjektnemnd
Sak 8
- Tertialrapportering september - desember 2008
Sak 9
- Pendlarrute - Sande båtutleige AS - tilskot 2008
Sak 10
- Åram/Van.Kam FK - Skjenkeløyve 14. februar 2009
Sak 11og12
- Val av valstyre for valperioden 2007 -2011
- Kommunestyret - møteplan 2009. Ny handsaming