I menyen til venstre finn du m.a. filmopptak fra kommunestyremøter f.o.m. 02.02.09 t.o.m 11.10.11

I tillegg har vi lagt ut litt kulturelt stoff, samt fra kystvegkonferasen 2009.

 

 

 

 
Vanylven kommune